Förfrågningar om stugorna för årsvis uthyrning:

tel. 0400-941079

e-postadress: info[a]halsto.fi

Förfrågningar om stugan Gudungen:

e-postadress: booking[a]halsto.fi

tel. 050-4637272