Namn / Nimi (obligatorisk)

Datum för bokning (obligatorisk)

Antal personer (max 4 vuxna)

Adress

E-post adress

Jag beställer
Båtskjuts till och från stuganLakan och handdukar för samtliga stuggästerBarnstol- och barnsäng

Jag har läst boknings- och hyresvillkoren (se nedan) och godkänner dem (obligatorisk)

JA

Bevisa att du är människa / Todista että olet ihminen:

Bokningsvillkor för stugan Gudungen

  1. Bokningen blir bindande då du betalat bokningsavgiften som är 30% av hyresavgiften . Bokningsavgiften betalas inom två veckor efter att vi mottagit din bokning. Du får en bokningsbekräftelse av oss när vi tagit emot din betalning
  2. Hela hyresavgiften för stugan (resterande70%) ska betalas senast en månad (30 dagar) innan din ankomst.
  3. Bokningsavgiften returneras inte vid avbokning . Om du avbokar stugan fram tills en månad (30 dagar) innan din bokning börjar, returnerar vi resterande 70% av hyresavgiften om du hunnit betala den. Om du avbokar stugan när det är mindre än 30 dagar kvar innan din bokning börjar returnerar vi inte slutlikviden, om det inte gäller sjukdomsfall (med läkarintyg).
  4. Om du inte betalar bokningsavgiften eller slutlikviden i tid avbokar vi din bokning,och då gäller reglerna för avbokning.

Hyresvillkor för stugan Gudungen

Stugan står till ditt förfogande fr.o.m klockan 15 på ankomstdagen till klockan 12 på avresedagen. Du får information om hur du får nyckeln till stugan i god tid innan din vistelse.

Som stuggäst förbinder du dig att:

  1. Lämna stugan i samma skick den var vid ankomst och städa efter dig enligt anvisningarna i stugan. Om stugan lämnas ostädad utför vi städningen på din bekostnad.
  2. Följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.
  3. Inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen, inte låta fler personer övernatta i stugan eller på tomten än vad du uppgav vid bokningen och inte hyra ut stugan i andra hand till någon annan.
  4. Lämna tillbaka samtliga nycklar efter din vistelse. Om vi inte får tillbaka nycklarna står du för kostnaderna för nytt lås och nya nycklar.